Aleph logo KATALOG MBP Wrocław
Aleph logo Zaloguj | Koniec sesji | Moje konto | Preferencje | Bazy | Komentarze | Pomoc
Aleph logo   Indeksy | Wyszukaj | Lista wyników | Poprzednie wyszukiwania | Moja e-półka  
 
 
  Wyszukiwanie proste  |  Wyszukiwanie w wielu polach  |  Wyszukiwanie w wielu bazach  |  Wyszukiwanie zaawansowane  |  CCL  

Najprościej możesz wyszukiwać przez Indeksy (np. jeśli znasz tytuł lub autora).

KATALOG MBP Wrocław - Wyszukiwanie proste
Wpisz słowo lub frazę
Pole do wyszukiwania
Słowa sąsiadujące? Nie Tak
Baza do wyszukiwania

Wyczyść

Ogranicz wyszukiwanie do:

Języka Od roku Do roku rrrr (Użyj ? jeżeli nie używasz pól od/do)
Formatu

Wskazówki:

Hint Jeżeli wybierzesz opcję "Słowa sąsiadujące", możesz wpisać frazę programowanie komputerowe, a system wyszuka tylko te rekordy, w których słowo komputerowe występuje OBOK słowa programowanie.

Hint Małe i duże litery mają tę samą wartość. Na przykład słowo komputer zostanie odnalezione w formie komputer, Komputer jak i KOMPUTER.

Hint Pomiędzy poszczególnymi słowami domyślnie występuje operator logiczny AND. Możesz używać pomiędzy słowami operatorów logicznych AND, OR i NOT. Na przykład możesz wpisać (serce OR kardiologia) AND chirurgia, aby wyszukać wszystkie rekordy zawierające serce lub kardiologia razem ze słowem chirurgia.

Hint Znak służy do maskowania części słów. Na przykład aptek?  wyszuka apteki, apteka, aptekarstwo, aptekarze, aptekom itd. Inny przykład ?ekonomia wyszuka mikroekonomia, makroekonomia itd. Można też używać znaku ?, aby zasłonić środek słowa. Na przykład alumi?m wyszuka zarówno polską (i brytyjską) formę aluminium jak i amerykańską formę pisowni aluminum.